geen-naamkaartje-ge-moet-oud-zijn-bordje

Hoe het ontbreken van badges juist goed kan uitpakken

Op netwerkbijeenkomsten en congressen zijn naamkaartjes of badges erg handig. Maar onlangs mocht ik ervaren, dat het ontbreken ervan juist de doelstelling kan dienen!

Dementie

In mijn rol van tekstbureau mocht AdFontes Communicatie in november 2012 een opdracht uitvoeren voor Vita welzijn en advies in Amstelveen. Ik verzorgde publicaties rond een werkconferentie. Deze bijeenkomst markeerde het eerste lustrum van een ontmoetingsgroep voor beginnend dementerenden.

Schrijven

Het dagprogramma van de ontmoetingsgroep voor dementerenden omvat activiteiten die creativiteit, sociale vaardigheden, geheugen en lichamelijke conditie stimuleren. Ook vergeetachtigen horen erbij, dat is het uitgangspunt. Bovendien heeft de mantelzorger dan even ‘vrijaf’.

Over de jubileumbijeenkomst rond de ontmoetingsgroep mocht ik onder meer een verslag schrijven. Verder stelde ik een persbericht op voor regionale media en een webbericht. Een verrijkende opdracht!

Mooi effect

De werkconferentie rond de ontmoetingsgroep voor beginnend dementerenden was bestemd voor deelnemers aan deze groep, hun mantelzorgers en professionals. Er zat ook een scholier in de zaal: hij had een werkstuk over dementie op zijn naam staan. Naamkaartjes ontbraken. Dit had een geweldig mooi effect: de gebruikelijke en volstrekt verklaarbare vooringenomenheid was er niet.

Werkelijk in contact

Of je nu een deelnemer voor je had, een beginnend dementerende dus, of een professional, een mantelzorger of andere geïnteresseerde; je had geen idee. Hierdoor trad je werkelijk in contact met de ander. Je reageerde op diens houding en gedrag op dat moment. Mooie ervaring, en zo passend bij de filosofie achter de ontmoetingsgroep!