rabobank-en-libor-tekening-gothic-hand

Rabobank geen Jochem meer

De bankiers in de ‘verrekijker’ te Utrecht manipuleerden de Libor (London Interbank Offered Rate). Niks onschuldige Jochem. De schadelijke gevolgen voor samenleving, merk en imago zijn enorm. Crises als deze kunt u in uw bedrijf in het mkb niet voorkomen. Maar met een gezonde bedrijfscultuur verkleint u de bedreiging.

Crisis en vertrouwen

Ook uw organisatie in het mkb krijgt vroeg of laat te maken met een fraudegeval, een ongeluk op een onveilige werkvloer of klachten over ondeugdelijke diensten. De gevolgen zijn kleiner dan bij het wereldwijde schandaal rond de Rabobank. Ze kunnen echter even ingrijpend en bedreigend zijn voor uw continuïteit.

Als het probleem zich plotseling en nadrukkelijk aandient, is sprake van een crisis. Ook al zijn de oorzaken doorgaans structureel, u dient direct te handelen. Herstel van vertrouwen in uw merk en organisatie staat voorop. Het komt aan op overtuigingskracht.

Crisiscommunicatie

Hoe om te gaan met crisissituaties? Investeer nu in de voorbereiding van uw crisiscommunicatie. Stel een crisisplan op, organiseer uw gegevensmanagement, werk met oefeningen en leg contact met een interne of externe expert in crisiscommunicatie, zoals CRION.

Nieuwe wetten en regels zijn onvoldoende om crises zoals bij de Rabobank te voorkomen. Want de oorzaken liggen bij mensen. Als manager kunt u echter wel degelijk iets doen als u constateert dat cultuurverandering nodig is.

Bedrijfscultuur en draagvlak

Bij een sterke bedrijfsidentiteit vertonen alle aspecten van de organisatie een hechte samenhang. Die heeft niets te maken met onveranderlijkheid! Voortdurende vernieuwingen zijn een noodzakelijke voorwaarde voor gezonde continuïteit van uw bedrijf in een dynamische wereld.

Het besef dat permanente ontwikkeling belangrijk is, geeft u meer tijd om cultuurontwikkeling zorgvuldig te overwegen en begeleiden, dan wanneer u midden in een crisissituatie verkeert. Het gaat erom draagvlak te kweken, om mensen duurzaam met uw organisatie te verbinden.

Gezonde organisatieontwikkeling

Hoe pakt u cultuurverandering aan? Schakel een externe communicatieprofessional of consultant in, en blijf dit doen. Een externe deskundige is onafhankelijk en heeft een frisse blik. Ik zie bijvoorbeeld de volgende werkvelden, ontleend aan de persoonlijkheidslagen waarover ik eerder een blog schreef:

  • Omgeving, zoals vestigingslocatie, kantoorinrichting
  • Gedrag, zoals klantbejegening, reclame, personeelsbijeenkomsten, leiderschapsstijlen, arbeidscontracten, arbozorg
  • Competenties, dat wil zeggen vaardigheden die nodig zijn om uw beloften aan stakeholders daadwerkelijk in te lossen
  • Visies en overtuigingen, zoals verwoord in uw bedrijfsstrategie

Corporate silence

Een speciaal woord wijd ik aan het fenomeen corporate silence. Kritische en opbouwende suggesties krijgen namelijk vaak te weinig plek in organisaties. Juist deze suggesties kunnen crises helpen voorkomen. Het doorbreken van deze stilte is dus essentieel voor gezonde continuïteit. Mark Blok kan hierover verdienstelijk schrijven en spreken. Luister naar zijn toelichting (01:28 minuten) op zijn boek ‘Kop dicht, mond open’.

U bent geen Rabobank?

In de komende maanden zullen details en nuances rond het schandaal bij de Rabobank bekend worden. Bedrijfscultuur, corporate silence, leiderschapsstijlen, vertrouwen: dergelijke termen zullen geregeld de kolommen halen. Wees de crisissituatie voor. Ook in uw bedrijf in het mkb. Organiseer uw eigen crisiscommunicatie en werk aan voortdurende cultuurontwikkeling.

rabobank-en-libor-foto-donkere-gang