linkedin-en-netwerken-stellingen-man-op-trap

Uw netwerkstijl is zoiets als uw garderobe

U kiest uw garderobe. En ook uw netwerkstijl. Wanneer deze klopt, trekt u de juiste relaties aan. Dat wil zeggen: relaties die passen bij uw belangen en die van het merk dat u vertegenwoordigt. Consistentie en oprechtheid in uw netwerkstijl dragen bij aan uw gewenste imago bij stakeholders. Ook op LinkedIn.

Netwerken gebeurt altijd tussen mensen

Bedenk dat mensen kunnen veranderen in gezinssituatie, nevenactiviteiten of werk. Maar als het goed is, blijven ze de professional of mens die ze zijn, met dezelfde identiteit. Dus verzamel mensen om u heen, met wie het ‘klikt’. Ook als zij nu ogenschijnlijk geen relevante kennis of connecties hebben!

Linken met onbekenden is onverstandig

Wanneer u op LinkedIn ook uitnodigingen van onbekenden zonder meer accepteert, daalt de waarde van uw netwerk voor anderen. Want hoe kunt u een onbekende succesvol adviseren of introduceren?

Een connectie is nog geen relatie

Social media zoals LinkedIn zijn prachtig, maar u kunt er niet al uw kennis en kennissen op kwijt. En uw connectie ook niet. Dus onderhoud uw contacten! Dan bent u in staat, uw relatie op het juiste moment te helpen met een goede tip of match. Andersom kan de ander u beter helpen, wanneer hij uw actuele vragen en ervaringen kent.

Persoonlijkheid geeft doorslag

Kennis is mooi. Connecties ook. Maar is de ander netwerkgericht? Het bestaan van zijn profiel op LinkedIn is geen bewijs hiervan. In het dagelijkse leven is dat niet anders. Komt iemand structureel zijn toezeggingen niet na, of liggen de interessesferen mijlenver uit elkaar, dan daalt de waarde van uw relatie voor uw merk.

Linken met de concurrent brengt u verder

Linkt u met de concurrent? Of met de concurrent van uw klant? Sommigen zien per definitie hiervan af. Ze belemmeren hiermee hun eigen netwerkwaarde en die van de ander. Verbinden op social media betekent, dat u elkaar kent en waardeert. De link zegt niet, of u samen zaken doet. Wie weet is de ander gewoonweg uw sympathieke buurman. Wat is er trouwens mis met samenwerking?

Social media zijn nieuw jasje voor oud proces

Netwerken is verbinden en uitwisselen. Het heeft als doel, het belang van mensen in het netwerk te dienen. Inclusief uzelf. Social media zijn nieuwe en aanvullende media voor een proces dat allang bestaat.