Gereedschappen aan muur

‘Wat doe je eigenlijk als communicatieadviseur?’ Bij netwerkborrels krijg ik deze vraag nogal eens voorgeschoteld. Dat knaagt.

OK, ik word uitgenodigd te praten over mijn werk. Dat is prettig! Maar het vak dat ik belangrijk vind voor ondernemingen, en wat mij dagelijks voldoening geeft, is vaak onzichtbaar in de mkb-kalender. Omgekeerd word ik geacht om de positie van andermans werk vanzelfsprekend te vinden. Bijvoorbeeld transportmanagement of financiën. Of dakdekkerswerk.

Uitleg natuurgids aan wandelaars

Vanzelf?

Communiceren, het lijkt vanzelf te gaan. Ook voor mkb-ondernemers. Wat doet communicatiemanagement er dan toe?
Ik ga het hier niet hebben over mijn persoonlijke, lichte frustratie. Wél verken ik in enkele achtergrondartikelen met u de grenzen en betekenis van het vakgebied.
U ontdekt dat communicatiemanagement wel degelijk meerwaarde heeft voor uw werk. Ongeacht uw branche of bedrijfsgrootte.

Dan moet die communicatie wel professioneel ingestoken worden, natuurlijk. Het Oxfamschandaal bijvoorbeeld is het klassieke voorbeeld van ‘de ramp na de ramp’: er ontstaat reputatieschade door de gebeurtenissen zelf, maar vooral door de gebrekkige communicatie daarover (citaat: Communicatie Online 19-2-18).

In dit artikel schets ik de reikwijdte van professioneel communicatiemanagement. In een volgende bijdrage geef ik u inzicht in een goede inrichting van de communicatiefunctie binnen uw bedrijf.

In de collegebanken

‘Hoe herkennen we excellente communicatie?’ In februari 2018 bezocht ik een boeiend communicatiecollege over dit onderwerp, georganiseerd door onze beroepsorganisatie Logeion. Sprekers waren Dr. Piet Verhoeven van de Amsterdam School of Communication Research en Jan Christiaan Hellendoorn, hoofd communicatie ABP.

Het college bleek een kolfje naar mijn hand. Overdag ben ik vooral tactisch en operationeel met het vak bezig. Mijn brein is van nature ingesteld op strategie. En dan is het heerlijk om weer in zo’n echte collegezaal in Amsterdam te zitten en je vol te zuigen met wetenschappelijke inzichten! Dus na terugkomst filosofeerde ik verder.

De alertheid van communicatiemedewerkers kan intern ongemak opleveren.
Hun opmerkzaamheid is echter onmisbaar voor continuïteit en performance van organisaties.

Zeldzame frequentie

Hebt u wel eens gewerkt met communicatieprofessionals die hun vak verstaan? Dan hebt u het volgende opgemerkt. Ze staan als vanzelf met 1 been binnen en 1 been buiten de organisatie. Hun ‘antenne’ staat op een zeldzame frequentie. Zij merken kansen en risico’s snel op. Vaak veel sneller dan collega’s van productie of logistiek.
De alertheid van communicatiemedewerkers kan intern ongemak opleveren. Hun opmerkzaamheid is echter onmisbaar voor continuïteit en performance van organisaties. Hun kritisch vermogen kan u geld besparen of opleveren.

Isabellekazerne auto's en bedrijfsgebouwen

Stakeholders

Voor de communicatiespecialist staan relaties met stakeholders centraal. Het gaat erom hun besef, bewustzijn rond uw merk te beïnvloeden. Stakeholders zijn per situatie verschillend. Vaak voorkomende groepen zijn medewerkers, klanten, financiers en persrelaties. Bent u gevestigd in een woonwijk? Reken dan ook straatbewoners tot uw stakeholders.

Reikwijdte communicatiemanagement

Dr. Piet Verhoeven wijst erop dat communicatie interpersoonlijk, sociaal/maatschappelijk en gemedieerd kan zijn. Dat laatste betekent: verspreid over groot publiek via media. Zo tekenen zich de grenzen af van mijn vak.

Echter, we zijn er nog niet. Om communicatiemanagement nog wat verder in te kleuren, benoem ik enkele actuele fenomenen:

 • framing
 • hacking en andere ongewenste ICT-invloeden
 • identiteit
 • imago
 • journalistiek
 • lobby
 • miscommunicatie
 • nepnieuws
 • privacy
 • reputatie
 • spindocter
 • Telecommunicatiewet, AVG
 • woordvoering

Communicatie is management van relaties in en met uw bedrijf.
Zonder goede relaties geen duurzaam goede verkoopperformance.
En zonder verkoop geen bedrijf!

Genoemde factoren, en de wijze waarop u ermee omgaat, kunnen invloed hebben op uw stakeholders. We zien de gevolgen dagelijks in de media.
Dat alles maakt communicatiemanagement wat mij betreft erg boeiend en toont aan, dat communicatiestrategie relevant is in de bedrijfsvoering.

Communicatie is management van relaties in en met uw bedrijf. Zonder goede relaties geen duurzaam goede verkoopperformance. En zonder verkoop geen bedrijf! Communicatie heeft dus een logische plek op de directie-agenda.

Dakdekker

Terug naar die businessborrel en de vraag wat ik zoal doe. Als de dakdekker een nieuw dak bij u komt aanbrengen, bent u niet geïnteresseerd in de inhoud van zijn gereedschapskist. Als dat dak er maar goed en lekvrij op ligt! Belangrijker is het waaróm van zijn werk: u, uw medewerkers en bezoekers blijven droog en warm.
Wát u en ik precies doen in ons werk, is misschien aardig voor social talk. Ik zie uit naar ons gesprek over het waaróm van uw functie en van professioneel communicatiemanagement.

Hoe kunt u zorgen voor excellente communicatie in en door uw bedrijf? Hierover meer in een volgend achtergrondartikel.