bijenkorfspel-netwerk-plaatje-van-bijenkorf

Bijenkorfspel verbindt

Het zogenoemde bijenkorfspel op de jubileumbijeenkomst van Kennisknooppunt op 2 december 2011 was erg leuk om mee te maken!
Het draaide om het verbinden van vraag en antwoord in netwerken.
Ik zit wel met de kwestie dat deze werkvorm lijkt te schuren met mijn netwerkstijl, die wat serieuzer is.
Hoe belangrijk is het voor u om uw netwerkcontacten persoonlijk te kennen?

Opzet spel

Het bijenkorfspel heeft een grappige opzet. Ieder korfje bestaat uit enkele deelnemers. Telkens is één der korfbewoners de bijenkoning(in) die een werkbijtje vraagt om netwerkcontacten te verzamelen rond een vraag.
De werkbijtjes vliegen uit naar andere korven. Ze stellen voor hun koning(in) de vraag: ‘Wie kent er iemand die ….’ Ze komen terug met visitekaartjes van andere bijen met relevante netwerkcontacten in relatie tot de vraag.
Naderhand gaan de bijenkoning(inn)en e-mailen met de potentiële bemiddelaars om de link te onderzoeken en te leggen, zo is de bedoeling.

Ongemakkelijk

Dus nu ligt er een stapel visitekaartjes van hulpvaardige bijtjes voor me. Goed gedaan, werkbijtje! Dank je wel, hulpvaardige bijen uit andere korfjes!
De kwestie is, dat ik de meeste bemiddelaars nooit heb ontmoet. Dat voelt ongemakkelijk.

Klik

Vragers en aanbieders uit mijn netwerk breng ik graag met elkaar in contact als ik hen beiden goed genoeg ken om een ‘klik’ te veronderstellen. Op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak.
Daarmee is de kans op een duurzaam netwerkcontact groot en vermijd je onnodige teleurstellingen en tijdverlies voor de betrokkenen.
Soms is een handdruk voldoende om die klik in te schatten, soms een echt gesprek. Intuïtie, zeg maar.
De riedel know-like-trust zal u bekend zijn.

Aarzeling

Ieder heeft een eigen netwerkstijl, en dat is prima. Ik wil op z’n minst die handdruk om te bepalen, of ik mijn netwerk een plezier doe door bemiddeld te worden dan wel te bemiddelen.
Het bijenkorfspel is een aantrekkelijke en snelle manier om contacten te leggen en vooral ook: je vraag goed te leren formuleren. Maar het roept aarzelingen bij me op als het gaat om het succesvol verbinden van mensen.

Reacties welkom!