Blik op de stand bij Fenexpo 2014

AdFontes-Communicatie-Fenexpo-Ton-KempHoe kleiner het bedrijf, des te meer zelfreflectie en bescheidenheid als het gaat om de prestaties in marketing en communicatie.
Zo leek het op Fenexpo Businessdagen 2014.

Nul!?

Desgevraagd bevestigt de ondernemer vaak zelf, dat zijn bedrijf te weinig doet aan de eigen profilering.
De meesten beseffen dat zij hierdoor kansen missen.
‘Onze naamsbekendheid onder niet-klanten is nul’.

Tips

Profilering niet op orde?
Overweeg eerst de digitale media op te pakken, zoals website, webshop en LinkedIn.
Wanneer u dit doelgericht en doelmatig verzorgt, is sprake van een investering met groot bereik en langere werkingsduur.

Kort dag?
Is het kort dag en wilt u snel een betere uitstraling?
Zorg dan in ieder geval voor correcte en actuele inhoud op uw media.
Schrap desnoods rigoureus. Beter minder content op uw site dan verouderde of foutieve content!

Hebt u meer tijd?
Voor een duurzamere profilering is het misschien zinvol om eerst goed op papier te zetten waar uw bedrijf eigenlijk voor staat.
Doe dit samen met alle medewerkers!

Klantgericht communiceren
Beter 1 goede mailing aan een zorgvuldig geselecteerde doelgroep dan 3x spam aan bijvoorbeeld alle beursdeelnemers …
Blijf klantgericht communiceren!