AVG gegevensbescherming privacy koerier

AVG? Laat maar komen, die privacywet! AdFontes Communciatie kijkt monter aan tegen de onontkoombare gevolgen van de wet.
Zie mijn blog hierover op de website van ViatriX.