airbnb-en-uber-rare-beestjes-in-de-lucht

 

Airbnb schudt schudt mkb wakker

Onrust in de horeca- en taxiwereld door de komst van Airbnb en Uber. Beschouwt u hun marktbenadering als oneerlijke concurrentie of bewondert u hun klantgerichtheid? In welke branche u ook zit, deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor úw bedrijf.

Tips voor de mkb-directeur

1. Accepteer de feiten; de markt verandert voortdurend
2. Organiseer flexibiliteit
Bevorder inzichten en vaardigheden bij uzelf en uw medewerkers om met veranderingen om te kunnen gaan
3. Organiseer stabiliteit
Verplaats uw aandacht van de korte naar de lange termijn.
Van transactie, product en tarief … => naar => … relatie, merk en vertrouwen.

Lig er niet wakker van

Doemt een concurrent op met een nieuwe aanpak, zoals Airbnb of Uber? Zoek de kans achter de bedreiging. Onderneem!
Neem contact op met Ivonne Smit voor meer inspiratie en advies over nieuwe strategieën in communicatie en marketing.